Σ. Τορομανίδης «Ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού του ζώντος»

Χ. Χαλκιάς Πνευματική Ζωή #9

Β. Μαδεράκης Κατα Ματθαίον Ευαγγέλιο κεφ: ε

Χ. Τορομανίδης Πράξεις των Αποστόλων α’ 1-14

Χ.Χαλκιάς Πνευματική Ζωή #8

Χ. Τορομανίδης Προς Εβραίους Επιστολή κεφ: ι’ εδ:19

Χ. Τορομανίδης Κατά Λουκάν Ευαγγέλιον κδ’ 13

Χ.Τορομανίδης Κατά Μάρκον Ευαγγέλιον κεφ:ιε’ εδ:42

Χ. Τορομανίδης «Η Σεμνότητα»

Χ. Χαλκιάς Πνευματική Ζωή #7

Α. Πισαράκης Ιωνάς κεφ: α

Χ. Τορομανίδης «Το Ευαγγέλιο του Χριστού»

Χ. Χαλκιάς Πνευματική Ζωή #6

Χ. Τορομανίδης Κατα Μάρκον Ευαγγέλιο κεφ: ιε

Δ. Σαραντόπουλος Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο κεφ:ιζ’ εδ:11

Χ. Τορομανίδης Κατα Μάρκον Ευαγγέλιο κεφ: ιδ εδάφ: 53-72

Χ. Τορομανίδης «Η Προσευχή»

Χ. Τορομανίδης Κατα Μάρκον Ευαγγέλιο κεφ: ιδ εδάφ: 29-52

Χ. Χαλκιάς Πνευματική Ζωή #5

Χ. Χαλκιάς Πνευματική Ζωή #4

Χ. Τορομανίδης «Μη φοβάσαι, μόνο πίστευε»

Χ. Κατσιγιάννης «Παρηγορείτε τον λαό Μου»

Χ. Τορομανίδης «Ζητείτε πρώτον την βασιλείαν του Θεού «

Δ. Κορδορούμπας Προς Ρωμαίους Επιστολή κεφ: η εδάφ: 28-39

Χ. Τορομανίδης Κατα Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφ: δ εδάφ: 1-26

Δημήτρης Σαραντόπουλος Κατά Μάρκον Ευαγγέλιον κεφ. δ’ εδ. 35

Χ. Χαλκιάς Πνευματική Ζωή #3

X. Τορομανίδης Κατα Μάρκον Ευαγγέλιο κεφ: ιγ

Χ. Τορομανίδης «Μεγάλη χαρά στον ουρανό για έναν που μετανοεί»

Α. Περιάλης Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο κεφ: ιε εδάφ: 1-20

Χ. Χαλκιάς «Πνευματική Ζωή» #2

Χ. Χαλκιάς «Πνευματική Ζωή» #1

Τορομανίδης Χαράλαμπος Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο κεφ: ια εδάφ: 27

Τορομανίδης Χαράλαμπος «Η Ενότητα» Προς Εφεσίους Επιστολή κεφ:δ εδάφ: 1-16