Χ. Τορομανίδης Κατα Λουκάν Ευαγγέλιο κεφ: δ εδάφ: 9-13

Χ. Τορομανίδης Κατα Λουκάν Ευαγγέλιο κεφ: δ εδάφ: 1-11

Χ. Τορομανίδης Προς Ρωμαίους Επιστολή κεφ: η εδάφ: 26-39

Α. Πισαράκης Κατα Μάρκον Ευαγγέλιο κεφ: ε εδάφ: 1-20

Χ. Τορομανίδης Προς Ρωμαίους Επιστολή κεφ: ιβ

Γ. Χρηστάκης Βασιλέων Α κεφ: κα

Χ. Τορομανίδης Κατα Λουκάν Ευαγγέλιο κεφ: α εδάφ: 39

Σ. Τορομανίδης Ρούθ κεφ: γ

Χ. Χαλκιάς «Πνευματική Ζωή #13»

Τορομανίδης Χ. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιον κεφ:α’ εδ:29

Τορομανίδης Χ. «Περίσσια χάρη»

Περιάλης Α. Κατά Λουκάν Ευγγέλιον κεφ: θ’ εδ: 51

Τορομανίδης Χ. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιον κεφ: α’ εδ:18

Τορομανίδης Χ. «Η αναγέννηση»

Χ. Χαλκιάς Πνευματική Ζωή #12

Χ. ΤορομανίδηςΚατα Λουκάν Ευαγγέλιο κεφ: α

Σπανός Γ. Επιστολή Προς Εβραίους κεφ:ια’ εδ:23

Λαΐτσας Α. Δανιήλ ε’ 1

Χ. Τορομανίδης Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον κεφ:ζ’

Χ. Χαλκιάς Πνευματική Ζωή #11

Σ. Τορομανίδης Ρούθ κεφ: Α

Χ. Τορομανίδης «Επίγνωση της έλευσης του Κυρίου»

Ομιλητές απο την εκκλησία του Χαϊδαρίου

Χ. Χαλκιάς Πνευματική Ζωή #10

Σ. Καρπόζηλος Κατά Λουκάν Ευαγγέλιον κεφ: η εδ: 40

Σ. Τορομανίδης «Ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού του ζώντος»

Χ. Χαλκιάς Πνευματική Ζωή #9

Β. Μαδεράκης Κατα Ματθαίον Ευαγγέλιο κεφ: ε

Χ. Τορομανίδης Πράξεις των Αποστόλων α’ 1-14

Χ.Χαλκιάς Πνευματική Ζωή #8

Χ. Τορομανίδης Προς Εβραίους Επιστολή κεφ: ι’ εδ:19

Χ. Τορομανίδης Κατά Λουκάν Ευαγγέλιον κδ’ 13

Χ.Τορομανίδης Κατά Μάρκον Ευαγγέλιον κεφ:ιε’ εδ:42

Χ. Τορομανίδης «Η Σεμνότητα»

Χ. Χαλκιάς Πνευματική Ζωή #7

Α. Πισαράκης Ιωνάς κεφ: α

Χ. Τορομανίδης «Το Ευαγγέλιο του Χριστού»

Χ. Χαλκιάς Πνευματική Ζωή #6

Χ. Τορομανίδης Κατα Μάρκον Ευαγγέλιο κεφ: ιε

Δ. Σαραντόπουλος Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο κεφ:ιζ’ εδ:11

Χ. Τορομανίδης Κατα Μάρκον Ευαγγέλιο κεφ: ιδ εδάφ: 53-72

Χ. Τορομανίδης «Η Προσευχή»

Χ. Τορομανίδης Κατα Μάρκον Ευαγγέλιο κεφ: ιδ εδάφ: 29-52

Χ. Χαλκιάς Πνευματική Ζωή #5

Χ. Χαλκιάς Πνευματική Ζωή #4

Χ. Τορομανίδης «Μη φοβάσαι, μόνο πίστευε»

Χ. Κατσιγιάννης «Παρηγορείτε τον λαό Μου»

Χ. Τορομανίδης «Ζητείτε πρώτον την βασιλείαν του Θεού «

Δ. Κορδορούμπας Προς Ρωμαίους Επιστολή κεφ: η εδάφ: 28-39

Χ. Τορομανίδης Κατα Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφ: δ εδάφ: 1-26

Δημήτρης Σαραντόπουλος Κατά Μάρκον Ευαγγέλιον κεφ. δ’ εδ. 35

Χ. Χαλκιάς Πνευματική Ζωή #3

X. Τορομανίδης Κατα Μάρκον Ευαγγέλιο κεφ: ιγ

Χ. Τορομανίδης «Μεγάλη χαρά στον ουρανό για έναν που μετανοεί»

Α. Περιάλης Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο κεφ: ιε εδάφ: 1-20

Χ. Χαλκιάς «Πνευματική Ζωή» #2

Χ. Χαλκιάς «Πνευματική Ζωή» #1

Τορομανίδης Χαράλαμπος Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο κεφ: ια εδάφ: 27

Τορομανίδης Χαράλαμπος «Η Ενότητα» Προς Εφεσίους Επιστολή κεφ:δ εδάφ: 1-16