Α. Περιάλης Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο κεφ: ιε εδάφ: 1-20