Α. Πισαράκης Κατα Μάρκον Ευαγγέλιο κεφ: ε εδάφ: 1-20