Χ. Τορομανίδης Κατα Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφ: δ εδάφ: 1-26