Χ. Τορομανίδης Κατα Λουκάν Ευαγγέλιο κεφ: α εδάφ: 39