Χ. Τορομανίδης Κατα Λουκάν Ευαγγέλιο κεφ: δ εδάφ: 1-11