Χ. Τορομανίδης Κατα Λουκάν Ευαγγέλιο κεφ: δ εδάφ: 9-13