Χ. Τορομανίδης Κατα Μάρκον Ευαγγέλιο κεφ: ιδ εδάφ: 53-72