Χ.Τορομανίδης Κατά Μάρκον Ευαγγέλιον κεφ:ιε’ εδ:42