Χ. Τορομανίδης Προς Ρωμαίους Επιστολή κεφ: η εδάφ: 26-39