Χ. Τορομανίδης «Ζητείτε πρώτον την βασιλείαν του Θεού «