Δ. Κορδορούμπας Προς Ρωμαίους Επιστολή κεφ: η εδάφ: 28-39