Δ. Σαραντόπουλος Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο κεφ:ιζ’ εδ:11