Σ. Καρπόζηλος Κατά Λουκάν Ευαγγέλιον κεφ: η εδ: 40