Σ. Τορομανίδης «Ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού του ζώντος»