Τορομανίδης Χαράλαμπος Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο κεφ: ια εδάφ: 27