Τορομανίδης Χ. "Καλλιεργώντας ένα καινούργιο τρόπο σκέψης." Μέρος 2ο