Τορομανίδης Χ. " Αλλά τώρα ο Χριστός Ανέστη εκ νεκρών. "