Η  Ε.Α.Ε.Π. (Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής) είναι επίσημο δόγμα αναγνωρισμένο από την Ελληνική Πολιτεία. Η τοπική  Ε.Α.Ε.Π Κερατσινίου  λειτουργεί ως εκκλησία (ευκτήριος οίκος) με άδεια νόμιμης λειτουργίας από το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ως εκκλησία δεν έχει καμία άμεση ή έμμεση εξάρτηση κανενός είδους και είναι μία Ελληνική Εκκλησία.  Σε πνευματική διάσταση, και μόνο στα σημεία που συμφωνούν με τη διδασκαλία του ευαγγελίου, συγγενεύει με την παγκόσμια εκκλησία της Πεντηκοστής, η οποία  έχει εξαπλωθεί σε όλο τον πλανήτη μας και κηρύττει με παρρησία τον Ιησού Χριστό.

Δογματικά έχει καταστατικό της την Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού,και πιστεύει ότι όλη η Αγία Γραφή είναι Θεόπνευστη και ωφέλιμη (Β΄ Τιμόθεο 3:16).

Πρότυπό της είναι η πρώτη εκκλησία που γεννήθηκε από τη Διδασκαλία του Ιησού Χριστού κατά την πεντηκοστή ημέρα από την Ανάστασή Του, όπως αυτή περιγράφεται κυρίως στις Πράξεις Των Αποστόλων, αλλά και σε όλη την Καινή Διαθήκη.

Εκτός των άλλων, σε συμφωνία με την Καινή Διαθήκη, πιστεύει ότι σε όποιον δέχεται τον Χριστό ο Κύριος δίνει το Πνεύμα το Άγιο και σήμερα, όπως Το έλαβαν οι απόστολοι την ημέρα της Πεντηκοστής και όλοι οι Χριστιανοί της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας.

Ο αρχηγός της είναι ο ίδιος ο Σωτήρας μας, ο Ιησούς Χριστός.

Περιμένει τον Ιησού Χριστό να έρθει για να την παραλάβει (Α’ Θεσ. 4:17)