Τορομανίδης Χαράλαμπος " Ο Ιησούς Χριστός στη ζωή του ανθρώπου. "